Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na rodzimym Wydziale, jak i na Wydziale Inżynierii Środowiska. Prowadzone zajęcia dotyczą przedmiotów kursowych oraz wybieralnych prowadzonych na jednolitych studiach magisterskich, dziennych i zaocznych studiach I stopnia (inżynierskich) oraz na zaocznych studiach II stopnia (uzupełniające studiach magisterskie).

Większość przedmiotów prowadzonych jest dla studentów kierunku Budownictwo, prowadzone są jednak także i zajęcia dla studentów kierunku Transport. Podstawowymi przedmiotami kursowymi są Chemia (budowlana), Materiały budowlane oraz Nauka o materiałach. W grupie przedmiotów wybieralnych ciągłym zainteresowaniem cieszą się przedmioty: Ochrona budowli przed korozją, Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych, Betony specjalne i specjalne techniki betonowania. Rokrocznie w Katedrze prowadzonych jest około dziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. W ostatnich latach prowadzone były także prace dyplomowe studentów zagranicznych przebywających na wydziale w ramach programu Socrates-Erasmus. Pracownicy Katedry są autorami licznych podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych. Biorą również udział w pracach krajowego środowiska na rzecz doskonalenia programów studiów w zakresie przedmiotów materiałoznawczych.

Szczegółowe informacje:

  • o programach przedmiotów w ”Dla studentów”
  • o wydanych podręcznikach i pomocach dydaktycznych w ”Pracownicy”