O Katedrze


Początki historii katedry łączyć należy z powstaniem w roku 1953, na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego, Katedry Budownictwa Ogólnego. Następnie, w ramach tej katedry w roku 1958 utworzony został Zakład Materiałów Budowlanych, którego kierownictwo powierzono, wtedy doktorowi, prof. Zbigniewowi Pieniążkowi. Stan taki trwał do roku 1964, kiedy to na wydziale powołano do życia Instytut Budownictwa. W roku 1970, w wyniku wprowadzenia w Uczelni struktury instytutowej został on przekształcony w istniejący do dzisiaj Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. W roku 1974 w instytucie utworzono specjalistyczne zakłady, w tym między innymi Zakład Materiałów Budowlanych (kierowany do roku 1975 przez prof. Władysława Muszyńskiego, a później, do roku 1992 przez prof. Zygmunta Jamrożego). W ramach zakładu funkcjonował nieformalny podział na zespoły naukowo-dydaktyczne kierowane przez prof. Zygmunta Jamrożego, prof. Tadeusza Broniewskiego i prof. Tadeusza Domina. W roku 1992 zakład został przekształcony w Katedrę Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, którą do roku 1999 kierował prof. Zygmunt Jamroży. Od roku 1999 Katedrą kierował prof. Jacek Śliwiński. Po połączeniu z Zakładem Technologii Betonu w roku 2007 nazwa katedry została zmieniona na Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Od od grudnia 2016 katedrą kieruje dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, a od września 2017 roku  jednostka L-11 nosi nazwę Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Opracowano m.in. na podstawie
"Politechnika Krakowska im.T.Kościuszki -1945/1995
pod redakcją prof. W.Muszyńskiego"
Kraków, 1995