Projekty badawcze

Aktualnie realizowane i zakończone projekty finansowane ze źródeł zewnętrznynych:

 

POIR.04.01.04-00-0057/15-00 Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów, Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego  Inteligentny Rozwój Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Kierownik zespołu PK  - dr inż. Tomasz Tracz

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu.

Całkowita wartość projektu (zł): 5.988.370,11 zł   Dofinansowanie projektu z UE (zł): 4.732.858,12 zł

Termin realizacji: 2016-2018 

Więcej informacji na stronie projektu  www.fibrogruntobeton.pl

PRELUDIUM 12,  2016/23/N/ST8/01155, Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze, termin rozpoczęcia:2017-07-12, termin zakończenia:2019-07-11, Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Mróz, opiekun naukowy: dr hab inż. Izabela Hager


MNiSW GG-029-2017 -  „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” fundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej: H2020-MSCA-ITN-2016 SUSCONMAT- Sustainable construction materials and eco design of innovative building products. Jednostka: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej, Kierownik projektu: dr hab inż. Izabela Hager

NCN 0450/B/T02/2011/40 (NCN), Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych, nr projektu, NCN (2011 –2014), kierownik projektu – dr inż. Izabela Hager

0721/B/T02/2010/38 MNiSW (NCN): Wpływ składu i udziałów objętościowych  zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich  przepuszczalność określaną przy przepływie gazu,  ,  MNiSW (15.03.2010 – 14.03.2013), kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

2187/B/T02/2010/38, MNiSW  (NCN): Wpływ modyfikatorów polimerowych na  podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów, (15.03.2010 – 31.03.2013),  kierownik projektu – dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK